Användarvillkor

Användarvillkor

1. Omfattning

Följande villkor gäller för alla beställningar via vår onlinebutik. Vår onlinebutik vänder sig uteslutande till konsumenter.

En konsument är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. Entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

2. Kontraktspartner, ingående av avtal, korrigeringsmöjligheter

Köpeavtalet ingås med R&K Commerce UG (begränsat ansvar), Falbenhennenstrasse 2A, 70180, Stuttgart, Tyskland.

Genom att placera produkterna i onlinebutiken ger vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal för dessa varor. Du kan initialt lägga våra produkter i kundvagnen utan förpliktelser och korrigera dina uppgifter när som helst innan du skickar din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras i beställningsprocessen. Avtalet ingås när du accepterar erbjudandet för varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på beställningsknappen. Direkt efter att du har skickat beställningen får du ytterligare ett bekräftelsemail.

3. Kontraktsspråk, kontraktstextlagring

Det språk som är tillgängligt för ingående av avtalet är tyska.

Vi sparar kontraktstexten och skickar dig beställningsdata och våra villkor i textform. Av säkerhetsskäl är kontraktstexten inte längre tillgänglig via Internet.

4. Leveransvillkor

Utöver de angivna produktpriserna kan fraktkostnader tillkomma. Du kan ta reda på mer detaljerade bestämmelser om eventuella fraktkostnader som kan uppstå under erbjudandena.

Vi levererar endast med post. Det går tyvärr inte att hämta varorna själv.

5. Betalning

Följande betalningsmetoder är generellt tillgängliga i vår butik:

Kreditkort
När du gör din beställning anger du dina kreditkortsuppgifter. Efter din legitimation som legitim kortinnehavare kommer betalningstransaktionen att utföras automatiskt och ditt kort kommer att debiteras.

PayPal, PayPal Express
Under beställningsprocessen kommer du att omdirigeras till webbplatsen för onlineleverantören PayPal. För att kunna betala fakturabeloppet via PayPal måste du vara registrerad där eller registrera dig först, identifiera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsordern till oss. Efter att ha lagt beställningen i butiken ber vi PayPal att initiera betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av PayPal direkt efteråt. Du kommer att få ytterligare information under beställningsprocessen.

Sofort av klarna
När du har lagt din beställning kommer du att omdirigeras till webbplatsen för onlineleverantören Sofort GmbH. För att kunna betala fakturabeloppet via Sofort måste du ha ett bankkonto aktiverat för nätbank, legitimera dig därefter och bekräfta betalningsordern till oss. Du får mer information under beställningsprocessen. Betalningstransaktionen kommer att utföras omedelbart efteråt av Sofort och ditt konto kommer att debiteras.

Apple Pay
För att kunna betala fakturabeloppet via Apple Pay måste du använda webbläsaren "Safari" som Apples tjänsteleverantör måste vara registrerad hos, ha Apple Pay funktionen aktiverad, logga in med din legitima åtkomstdata och bekräfta betalningsordern Betalningstransaktionen genomförs direkt efter beställningen. Du kommer att få ytterligare information under beställningsprocessen.

Köp på konto via Klarna
I samarbete med Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, erbjuder vi dig köpet på konto som betalningsalternativ. Observera att Klarna-fakturor endast är tillgängliga för konsumenter och att betalning ska ske till Klarna i varje enskilt fall. Vid köp på konto hos Klarna får du alltid varorna först och du har alltid en betalningstid på 14 dagar. De fullständiga villkoren för köp på konto finns här.

Finansiering via Klarna
I samarbete med Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, erbjuder vi dig avbetalningsköp som betalningsalternativ. Observera att Klarna avbetalningsköp endast är tillgängligt för konsumenter och att betalning ska ske till Klarna.
Med Klarnas finansieringstjänst kan du flexibelt betala ditt köp i månatliga avbetalningar på minst 1/24 av totalbeloppet (men minst 6 95 €) betala. Ytterligare information om Klarna avbetalning inklusive de allmänna villkoren och den europeiska standardinformationen för konsumentkrediter finns här.

Betalning kontant vid hämtning
Du betalar fakturabeloppet kontant vid hämtning.

6. Skador under transport

Om varor levereras med uppenbara transportskador, vänligen rapportera sådana defekter till levereraren så snart som möjligt och kontakta oss omedelbart. Utelämnandet av ett klagomål eller kontakt har inga konsekvenser för dina rättsliga anspråk och deras verkställighet, i synnerhet dina garantirättigheter. Däremot hjälper de oss att kunna göra våra egna krav mot transportören eller transportförsäkringen.

7. Garantier och garantier

Om inte annat uttryckligen överenskommits nedan gäller den lagstadgade rätten till felansvar.
Följande gäller för begagnade varor: om felet inträffar efter ett års leverans av varan är krav på fel uteslutna. Defekter som uppstår inom ett år efter leverans av varorna kan göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden på två år från leverans av varorna juridiska ombud eller ställföreträdare
• vid skada på liv, lem eller hälsa
• vid uppsåtligt eller grovt oaktsamt pliktbrott och bedrägligt uppsåt
• vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullgörande är väsentligt för ett korrekt genomförande av avtalet och vars efterlevnad avtalspartnern kan regelbundet förlita sig (kardinalförpliktelser)
• inom ramen för ett garantilöfte, om överenskommet eller
• i den mån produktansvarslagens tillämpningsområde är öppet.
Uppgifter om eventuella ytterligare garantier som kan ev. ansöka och deras exakta villkor hittar dig e med produkten och på särskilda informationssidor i nätbutiken.

8.Ansvar

Vi är alltid fullt ansvariga för anspråk baserade på skada som orsakats av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare
• i händelse av skada på liv, lem eller hälsa
• i händelse av avsiktlig eller grov vårdslöshet pliktbrott< br>• vid garantilöfte, om överenskommet, eller
• i den mån produktansvarslagens tillämpningsområde öppnas
Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullgörande är väsentligt för ett korrekt genomförande av avtalet och på vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet kan förlita sig på, (kardinala förpliktelser) på grund av mindre försumlighet från oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare, beloppet av ansvaret är begränsat till den förutsebara skadan vid tidpunkten för avtalets ingående, vars inträffande normalt sett måste förväntas.
Annars är skadeståndsanspråk uteslutna.

9. Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (OS), som du hittar här . Vi är villiga att delta i ett skiljeförfarande utanför domstol inför en konsumentskiljenämnd. Den federala universella skiljenämnden vid Center for Arbitration e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de.

är ansvarig

GTC skapad med Trusted Shops legal copywriter i samarbete med FÖHLISCH Advokater.

.