Återbetalningspolicy

Ångerrätt
Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part som inte är transportören tog det sista godset i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss (R&K Commerce UG (begränsat ansvar), Falbenhennenstraße 2A, 70180, Stuttgart, Tyskland - info@stanbarry.com) ett tydligt uttalande ( t.ex. per post) av ditt beslut att frånträda detta kontrakt. Du kan använda det bifogade återkallelseformuläret för detta, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du frånträder detta avtal kommer vi att vara skyldiga dig alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (förutom extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den som vi erbjuder, har valt den billigaste standarden leverans) omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har tagit emot de returnerade varorna eller tills du har visat att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Ångerrätten gäller inte vid leverans av varor,

  • som inte är prefabricerade och för vars produktion ett individuellt urval eller beslut av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov (§ 312 g § 2 nr 3 BGB), li>
  • som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snart skulle överskridas (§ 312 g Para. 2 No. 3 BGB),
  • som av hälso- eller hygienskäl inte lämpar sig för retur om de öppnas efter leverans
  • om dessa var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans på grund av sin natur (§ 312 g Para. 2 No. 4 BGB).

Ej-returnerbara föremål:

  • Produkter gjorda individuellt för dig
  • Hygienartiklar som örhängen eller liknande

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift på upp till 20 % av inköpspriset för ej accepterade varor. Denna avgift täcker administrationskostnaderna, ompaketering av varorna och kostnaderna för att fylla på med returförsändelsen.

Ångerformulär

(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)

– Till R&K Commerce UG (begränsat ansvar), Falbenhennenstrasse 2A, 70180, Stuttgart, Tyskland - info@stanbarrycom

– Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande
varor (*)/tillhandahållandet av följande tjänst (*)

- Beställdes den (*)/mottogs den (*)

- Namn på konsument(er)

- Adress till konsument(er)

- Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om det meddelas på papper)

- Datum

(*) Ta bort det som inte är tillämpligt.

Särskilda anmärkningar
Om du finansierar detta kontrakt med ett lån och återkallar det senare är du inte längre bunden av låneavtalet, förutsatt att båda kontrakten utgör en ekonomisk enhet. Detta ska särskilt förutsättas om vi samtidigt är din långivare eller om din långivare använder vårt samarbete när det gäller finansieringen. Om vi ​​redan har fått lånet när återkallelsen träder i kraft, ska din långivare överta våra rättigheter och skyldigheter enligt det finansierade avtalet i förhållande till dig när det gäller de rättsliga konsekvenserna av återkallelsen eller återlämnandet. Det senare gäller inte om föremålet för detta kontrakt är förvärv av finansiella instrument (t.ex. värdepapper, utländsk valuta eller derivat).

Om du vill undvika ett avtalsenligt åtagande så långt det är möjligt, använd din ångerrätt och häv även låneavtalet om du även har ångerrätt.

Returadress

Du hittar returadressen i förlaget. Skicka inte tillbaka varor till oss utan föregående överenskommelse, eftersom de kan behöva skickas tillbaka till ett annat fraktlager.

Returfraktkostnader

Du som kund står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Om du som kund vägrar paketet när leveransen försöker leverera det eller om du inte hämtar det när det levereras till insamlingscentralen eller packningsstationen, kommer vi att debitera dig för returfraktkostnaderna.

Dessutom tar vi ut en expeditionsavgift på 20 % av inköpspriset om paketet nekas. Detta gäller även outhämtade paket i insamlingscentralen eller packstationen.

.