Integritetspolicy

Sekretesspolicy

Ansvarig för databehandling är:

R&K Commerce UG (begränsat ansvar), Falbenhennenstrasse 2A, 70180, Stuttgart, Tyskland.

Vi är glada att du är intresserad av vår onlinebutik. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

1. Få åtkomst till data och värd

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information. Varje gång en webbplats anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller till exempel namnet på den efterfrågade filen, din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängden data överförs och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar samtalet.

Denna åtkomstdata utvärderas uteslutande i syfte att säkerställa problemfri drift av webbplatsen och förbättra vårt erbjudande. I enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 Bokstav f GDPR tjänar detta till att skydda våra legitima intressen av en korrekt presentation av vårt erbjudande, som dominerar inom ramen för en intresseavvägning. All åtkomstdata kommer att raderas senast sju dagar efter slutet av ditt besök på webbplatsen.

Värdtjänster av tredje part
Som en del av behandlingen för vår räkning tillhandahåller en tredje part värdtjänster och webbvisningstjänster åt oss. All data som samlas in som en del av användningen av denna webbplats eller i de formulär som tillhandahålls i onlinebutiken som beskrivs nedan behandlas på dess servrar. Bearbetning på andra servrar sker endast inom det ramverk som förklaras här.

Denna tjänsteleverantör finns i ett land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. Datainsamling och användning för avtalshantering, kontakt och öppnande av kundkonto

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss som en del av din beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att behandla avtalet eller för att behandla din kontakt och du kan inte skicka beställningen eller kontakten utan att tillhandahålla dem. Vilken data som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter du har lämnat i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit b GDPR för att behandla avtalet och dina förfrågningar har gett genom att besluta att öppna ett kundkonto, använder vi dina uppgifter i syfte att öppna ett kundkonto.
Efter att avtalet har behandlats fullständigt eller ditt kundkonto har raderats, kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och efter utgången av skatte- och handelslagstiftningen raderas lagringsperioderna såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller så förbehåller vi oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera dig om i denna förklaring. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller genom att använda en funktion i kundkontot som tillhandahålls för detta ändamål.

3. Dataspridning

För fullgörandet av avtalet i enlighet med artikel 6.1 S.1 lit.b GDPR vidarebefordrar vi dina uppgifter till det fraktbolag som beställts med leveransen, i den mån detta är nödvändigt för leverans av beställda varor. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen vidarebefordrar vi de betalningsuppgifter som samlas in för detta syfte till det företag som uppdrags åt betalningsbanken och, i förekommande fall, betaltjänstleverantörer som uppdrags av oss eller till den valda betaltjänsten. Vissa av de utvalda betaltjänstleverantörerna samlar också in dessa uppgifter själva om du skapar ett konto där. I det här fallet måste du registrera dig hos betaltjänstleverantören med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. I detta avseende gäller dataskyddsförklaringen från respektive betaltjänstleverantör.

Vi använder också ett externt varuhanteringssystem för att behandla beställningar och kontrakt. Den dataöverföring eller behandling som sker i detta avseende baseras på orderbehandling.

4. Användning av data för betalningshantering

Avbetalningsköp
Om du väljer betalningsmetoden "Avbetalningsköp" och beviljar nödvändigt dataskyddssamtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit a GDPR, personuppgifter (förnamn, efternamn, adress, e-post, telefonnummer, födelsedatum, IP-adress, kön) tillsammans med uppgifter som krävs för transaktionshantering (artikel, fakturabelopp, förfallodatum, totalbelopp, fakturanummer, skatter, valuta, order datum och tid för beställning) till vår partner Klarna GmbH i syfte att behandla denna betalningsmetod , Theresienhöhe 12, 80339 München.

För att kontrollera kundens identitet och kreditvärdighet utför vår partner frågor och information om offentligt tillgängliga databaser och kreditinstitut. De leverantörer från vilka information och vid behov kreditvärdighetsinformation erhålls på grundval av matematisk-statistiska processer, samt ytterligare detaljer om behandlingen av dina uppgifter efter överföring till vår partner Klarna GmbH, finns i deras dataskyddsförklaring , som du hittar här: https://www.klarna .com/de/datenschutz/

Vår partner Klarna GmbH använder den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för ett balanserat beslut om upprättande, genomförande eller uppsägning av avtalsförhållandet. Du har möjlighet att framföra din synpunkt och bestrida beslutet genom att kontakta vår partner Klarna GmbH.

Det samtycke som ges i beställningsprocessen till överföring av data kan återkallas när som helst, även utan att ange skäl, med verkan för framtiden.

5. Cookies och webbanalys

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner, för att visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökningar använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR. Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, det vill säga efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies). Du kan se lagringstiden i översikten i din webbläsares cookieinställningar.Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookieinställningarna. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookieinställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™
Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics för webbanalys. Webbanalystjänsten tillhandahålls av Google Ireland Limited, ett företag som bildas och drivs enligt irländsk lag med sitt registrerade kontor på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de). Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR. Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, såsom cookies. Den automatiskt insamlade informationen om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen innan överföring inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås i allmänhet inte samman med annan Google-data. Efter avslutad användning av Google Analytics kommer den data som samlas in i detta sammanhang att raderas.


I den mån information överförs till Googles servrar i USA och lagras där, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat under EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här . Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare etablerat en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield.

Du kan förhindra att data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till Google och bearbetningen av dessa data av Google genom att använda webbläsarpluginen som finns tillgänglig under följande länk Ladda ner och installera: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som ett alternativ till webbläsarpluginet kan du klicka på denna länk för att förhindra framtida upptäckt av Google Analytics på denna webbplats. En opt-out-cookie lagras på din slutenhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.

6. Onlinemarknadsföring

Google Fonts
Skriptkoden "Google Fonts" är integrerad på denna webbplats. Google Fonts är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och verkar enligt irländsk lag med sitt registrerade kontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de). Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen i en enhetlig presentation av innehållet på vår webbplats i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR.I detta sammanhang upprättas en anslutning mellan webbläsaren du använder och Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats har nåtts via din IP-adress.
I den mån information överförs till Googles servrar i USA och där lagras, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat under EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här . Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare etablerat en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield. Mer information om databehandling av Google finns i Sekretesspolicyn från Google.

Adobe Typekit
Skriptkoden "Adobe Typekit" från Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA (hädanefter: Adobe) är integrerad på denna webbplats. Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen i en enhetlig presentation av innehållet på vår webbplats i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. I detta sammanhang upprättas en anslutning mellan webbläsaren du använder och Adobes servrar. Detta ger Adobe kunskap om att vår webbplats nås via din IP-adress.
Adobe är certifierat under EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här . Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare etablerat en lämplig nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield Privacy notices från Adobe.

Annonsering via e-post utan att prenumerera på nyhetsbrevet
Om vi ​​får din e-postadress i samband med försäljning av varor eller tjänster och du inte har invänt mot detta förbehåller vi oss rätten att På På grundval av § 7 (3) UWG skickar vi regelbundet erbjudanden via e-post för produkter ur vårt sortiment som liknar de som redan köpts. Detta tjänar vårt berättigade intresse av att annonsera till våra kunder. Vi ser även denna information som en tjänst för dig.
Du kan givetvis invända mot denna användning av din e-postadress när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till
info@stanbarry.com eller genom att använda avregistreringslänken som tillhandahålls för detta ändamål i reklammejlet utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. Så om du invänder, till exempel per post, kommer det bara att kosta dig frimärket.

7. Sociala medier

Användning av sociala plugins från Facebook, Instagram, med Shariff-lösningen.

Sociala knappar från sociala nätverk används på vår webbplats.

Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen av optimal marknadsföring av vårt erbjudande i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR. För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte obegränsat plug-ins, utan endast integrerade i sidan med hjälp av en HTML-länk. Denna integration säkerställer att när du ringer upp en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar, upprättas ingen anslutning till servrarna hos leverantören av respektive sociala nätverk.

Om du klickar på en av knapparna öppnas ett nytt fönster i din webbläsare och tar fram respektive tjänsteleverantörs sida, där du (eventuellt efter att du har angett dina inloggningsuppgifter) kan trycka på Gilla- eller Dela-knappen, till exempel.

Syftet och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av leverantörerna på deras webbplatser samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i dataskyddsinformation från leverantörerna:

https://wwwfacebook.com/policy.php

https://help.instagram.com/155833707900388

Vår närvaro online på Facebook, Instagram

Vår närvaro på sociala nätverk och plattformar tjänar till att förbättra, aktiv kommunikation med våra kunder och potentiella kunder. Där tillhandahåller vi information om våra produkter och aktuella specialerbjudanden.
När du besöker vår onlinenärvaro i sociala medier kan din data automatiskt samlas in och lagras för marknadsundersökningar och reklamändamål. Så kallade användningsprofiler skapas från denna data med hjälp av pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför de plattformar som antagligen motsvarar dina intressen. Cookies används vanligtvis på din slutenhet för detta ändamål. Besökarnas beteende och användarintressen lagras i dessa cookies. Enligt artikel 6 (1) lit f GDPR tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande och effektiv kommunikation med kunder och intresserade parter. Om du tillfrågas av respektive operatör för sociala medieplattformar om ditt samtycke (samtycke) till databehandlingen, t ex med hjälp av en kryssruta, är den rättsliga grunden för databehandlingen Artikel 6 Stycke 1 lit - Medieplattformarna har sitt huvudkontor i USA gäller följande: EU-kommissionen har utfärdat ett adekvathetsbeslut för USA. Detta går tillbaka till EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat för respektive företag kan ses här .
Detaljerad information om leverantörernas behandling och användning av uppgifterna på deras webbplatser som samt ett kontaktalternativ och dina relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, i synnerhet alternativ att göra invändningar (opt-out), finns i dataskyddsinformationen för leverantörerna som länkas nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Uppgifterna behandlas på basis av ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med Art.26 GDPR, som du kan se här .
Du kan hitta ytterligare information om databehandling när du besöker en Facebook-fansida (information om Insights) data) här.

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Välj bort alternativ:

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

8. Kontaktalternativ och dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • enligt artikel 15 GDPR har du rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den utsträckning som anges där;
 • enligt artikel 16 GDPR har du rätt att omedelbart begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss;
 • enligt art.17 GDPR har du rätt att begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss, om inte ytterligare behandling krävs
  • att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet;
  • för att följa en juridisk skyldighet;
  • av skäl av allmänt intresse eller
  • krävs för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • enligt artikel 18 GDPR har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån
  • riktigheten av uppgifterna bestrids av dig;
  • behandlingen är olaglig men du motsätter dig att den raderas;
  • vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
  • Du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i GDPR;
 • enligt artikel 20 GDPR, rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig person;
 • enligt artikel 77 GDPR rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostad eller arbetsplats eller vårt företags huvudkontor.

Om du har några frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, information, rättelse, begränsning eller radering av uppgifter och återkallande av samtycke eller invändning mot en specifik användning av uppgifter, vänligen kontakta oss direkt med hjälp av kontakten detaljer i vårt avtryck.< /p>

Rätt till invändning
I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att tillvarata våra berättigade intressen som råder i samband med en intresseavvägning, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen är avsedd för direktmarknadsföringsändamål kan du utöva denna rätt när som helst enligt beskrivningen ovan. Om behandlingen är för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar om det finns skäl som följer av just din situation.

Efter att du har utövat din rätt att göra invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål om vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för påståendet , utövande eller försvar av rättsliga anspråk

Detta gäller inte om behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål. Då kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.


Sekretesspolicy Skapad med Trusted Shops Juridisk copywriter i samarbete med FÖHLISCH Advokater.

.